Brankári
Tomáš
Mráz
Miroslav
Zúbora
Obrancovia
Ján
Sádovský
Peter
Švec
Jozef
Zubek
Pavol
Šulík
Peter
Varga
Mário
Návojský
Tomáš
Sádovský
Martin
Sádovský
Záložníci
Jozef
Švec
Ondrej
Hraška
Radovan
Karol
Ján
Švec
Martin
Juhás
Adrián
Gunda
Dušan
Tóth
Sebastián
Sádovský
Patrik
Kačák
Matej
Jurkáček
Útočníci
Peter
Kršák
Peter
Mjuller
Marek
Golha
Dušan
Švec
Mário
Mjuller
Marek
Jurkáček