Brankári
Jakub
Menhert
Obrancovia
Patrik
Kačák
Dávid
Horváth
Patrik
Machata
Adrián
Gunda
Jakub
Csomor
Záložníci
Matej
Oškerský
Gabriel
Peči
Mário
Oškerský
Ondrej
Hraška
Jozef
Matuška
Útočníci
Andrej
Kuča
Tomáš
Sádovský